План набавки за 2018.

3. јануар 2018.

Управа Предузећа је на 109. сједници усвојила План јавних набаки за 2018. годину

план набавки