Уговор о рекламирању Лутрије РС на Алтернативној ТВ током 2018. године

3. јануар 2018.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији у току 2018. године , закључила је УГОВОР са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду.