Уговор о рекламирању Лутрије РС на спољашности возила градског превоза у 2018. години

3. јануар 2018.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору, Добоју и Бијељини , закључила је  УГОВОР  са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду