Одлука o приређивању 14. ванреднoг кола у 2018.години у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

14. март 2018.

Број: 1317-УП/18

Бања Лука,13.03.2018. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 1226/1 од 08.03.2018. године, наш број 1258/18 од 09.03.2018. године Управа Предузећа на 118.сједници одржаној дана 13.03.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У o приређивању 14. ванреднoг кола у 2018.години у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  одређује се приређивање 14. ванредног кола у 2018. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 31.03.2018. године у 19,55 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 14. ванреднoм колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке пријем уплате почиње дана 20.03.2018. године и траје до 31.03.2018. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 14. ванредно коло из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и ТВ БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од:

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно  1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за  опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 14. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се добитак – новчани добитаку бруто износу од 1.000.0000,00 динара односно 16.566,74 КМ прерачунато по средњем курсу централне банке БиХ на дан 10.03.2018.године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у 14.колу.

Уколико у 14. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитака I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40“),  додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 13. редовном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 14. ванредно коло у 2018. години, а затим у 15. редовно коло у 2018. години у континуитету и у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.0000,00 динара односно односно 16.566,74 КМ прерачунато по средњем курсу централне банке БиХ на дан 10.03.2018.године уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неиплаћених добитака игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 15. редовном колу обавиће се дана 02.04.2018. године у редовном термину у 19,55 часова на  TВ HAPPY.

Члан 8.

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Гласу Српске“.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа                                                                                          Рајко Радовановић