Одлука о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2018/2019.године

10. децембар 2018.

Број: 5582-УП/18

Бања Лука, 06.12.2018. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр. 6253/1 од 05.12.2018. односно наш број протокола 5547/18 од 05.12.2018. године, Управа Предузећа на шеснаестој сједници одржаној дана 06.12.2018. године, доноси

 

Одлуку о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2018/2019.године

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника празника 2018/2019.године и то:

-у ТВ извлачењу 57. ванредног кола у 2018. години на дан 31.12.2018. године, за које пријем уплате почиње 18.12.2018. године;

– у ТВ извлачењу 01. ванредног кола у 2019. години на дан 14.01.2019. године, за које пријем уплате почиње 01.01.2019.године;

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Уплата у ванредним колима из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 57. и 01. ванредном колу игрe на срећу ТВ БИНГО утврђује се по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ у сваком од наведених кола – робни добитак, аутомобил марке „Audi А3 1,6 TDI Sport“ у бруто износу од 3.552.079,00 динара, односно 59.201,32 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 05.12.2018. године.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избвором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једна потврда.

 

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

Право на учествовање у извлачењу добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ имају сви играчи који учествују у празничним колима.

 

Члан 6.

Утврђени износ добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 56. редовном колу у 2018. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 57. ванредно коло у 2018. години, а затим у 01. ванредно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу.

 

Члан 8.

Нераспоређени фондови добитака у 01. ванредном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 02. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 9.

Обзиром да се извлачење добитака у 57. ванредном колу у 2018. години  игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одвија у новогишњој ноћи, у понедељак 31.12.2018. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком  у 17:00 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 10.

Јавно извлачење добитака у 01.ванредном колу у 2019. години  игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 14.01.2019. године у редовном термину на ТВ HAPPY.

 

Почетак пријема уплате за 02. редовно коло у 2019. години почиње 15.01.2019. године.

 

Члан 11.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 12.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић