Одлука о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

13. децембар 2018.

Број: 5759-УП/18

Бања Лука, 13.12.2018. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр. 6253/1 од 05.12.2018. односно наш број протокола 5547/18 од 05.12.2018. године, Управа Предузећа на седамнаестој сједници одржаној дана 13.12.2018. године, доноси

 

О Д Л У К У

о измјени одлуке број 5582-УП/18 од 06.12.2018.године

о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2018/2019.године

 

Члан 1.

У Одлуци о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2018/2019.године број 5582-УП/18 од 06.12.2018. године, мијења се члан 4. одлуке и гласи:

У 57. и 01. ванредном колу игрe на срећу ТВ БИНГО утврђује се по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ у сваком од наведених кола – робни добитак, аутомобил марке „Audi А3 1,6 TDI Sport“ у бруто износу од 59.201,32 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у бруто износу од 59.201,32 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једна потврда.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 2.

Остали чланови Одлуке бр. 5582-УП/18 остају непромијењени.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

 

                                                                                                                     Предсједник

                                                                                                                 Управе Предузећа

                                                                                                                Рајко Радовановић