ПЛАН НАБАВКИ 2019. године

4. фебруар 2019.

Управа предузећа је на шеснаестој сједници усвојила План набавки за 2019. годину.

План набавки за 2019.

Допуна плана 1.

Допуна плана 2.

Допуна плана 3.

Допуна плана 4.

Допуна плана 5.