Одлуку о почетку примјене Правила игре на срећу Џокер

3. септембар 2019.

Број: 4005-УП/19

Бања Лука, 03.09.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 4077/1 од 30.08.2019. године, наш бр. протокола 3958/19 од 30.08.2019. године, Управа Предузећа на 44. сједници одржаној дана 03.09.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о почетку примјене Правила игре на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

Утврђује се почетак примјене Правила игре на срећу Џокер, на које је Републичка управа за игре на срећу издала сагласнот бр. 06/4-463-2680/19 дана 27.08.2019.године, почев од 04.09.2019. године, осим члана 7. Правила игре на срећу Џокер који се односи на промјену цијене игре на срећу Џокер, која се примјењује почев од пријема уплата путем претплaте за 78. редовно коло, односно од дана 18.09.2019. године.

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

                                                                                                                                                                         Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић