Одлуку о почетку примјене Правила игре на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и игре ЛОТО плус  

3. септембар 2019.

Број: 4004-УП/19

Бања Лука, 03.09.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 4076/1 од 30.08.2019. године, наш бр. протокола 3959/19 од 30.08.2019. године, Управа Предузећа на 44. сједници одржаној дана 03.09.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о почетку примјене Правила игре на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

игре ЛОТО плус

 

 

Члан 1.

Утврђује се почетак примјене Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус, на које је Републичка управа за игре на срећу издала сагласнот бр. 06/4-463-2498/19 дана 20.08.2019.године, почев од 04.09.2019. године, осим члана 3. Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус, који се односи на промјену цијене комбинације у игри Лото плус, који се примјењује почев од пријема уплата путем претплата за 78.редовно коло, односно од дана 18.09.2019. године.

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић