Одлуку о приређивању 38. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

18. септембар 2019.

Број: 4232-УП/19

Бања Лука, 18.09.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.4392/1 од 17.09.2019. односно наш број протокола  4228/19 од 17.09.2019. године, Управа Предузећа на четрдесетшестој сједници одржаној дана 18.09.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 38. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 38. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 30.09.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 38. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 24.09.2019. године и траје до 30.09.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 38. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  увећава се фонд за добитак прве врсте у игри БИНГО ПЛУС за износ од 17.499,96 KM бруто.

Уколико у 38. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте у игри БИНГО ПЛУС,  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 37. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 38. ванредно коло у 2019. години, а затим у 39. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Увећање фонда за добитак прве врсте у игри БИНГО ПЛУС – у бруто износу od 17.499,96 KM, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 39. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 07.10.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                  Управе Предузећа

Рајко Радовановић