ОДЛУКУ О измјени и допуни Одлуке бр. 4616-НО/19 од дана 16.10.2019. године

23. октобар 2019.

Број : 4699-НО/19

Бања Лука, 22.10.2019. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на двадесетој сједници, одржаној дана 22.10.2019. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

О измјени и допуни Одлуке бр. 4616-НО/19 од дана 16.10.2019. године

 

 

I

Због техничке грешке мијења се Одлука Надзорног одбора бр. 4616-НО/19 од дана 16.10.2019. године о сазивању 13. Ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске и то у поглављу II Дневни ред тачка 5. Послије ријечи „усвајању“ додају се ријечи „измјена и допуна“.

 

У осталим дијеловима Одлука бр. 4616-НО/19 од дана 16.10.2019. године остаје непромијењена.

 

II

                 Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                         Надзорног одбор

                                                                                                                     Растко Вуковић