ОДЛУКУ о приређивању ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године

3. децембар 2019.

Број: 5210-УП/19

Бања Лука, 02.12.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.5623/1 од 29.11.2019. односно наш број протокола 5203/19 од 29.11.2019. године, Управа Предузећа на педесетој сједници одржаној дана 02.12.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању  ванредних кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника

2019/2020. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године и то:

  • 50. ванредно коло у 2019. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 23.12.2019. године, са почетком од 19:55 часова на TV HAPPY;
  • 51. ванредно коло у 2019. години са јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2019. године, уторак, са са почетком од 17:00 часова на TV HAPPY
  • 01. ванредно коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 06.01.2020. године са почетком од 19:55 часова на TV HAPPY

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке уплата  се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у складу са  Правилима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванреднимм колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У сваком од наведених кола из члана 1. Ове одлуке биће додјељен по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ – HYUNDAI TUCSON 1,6 CRDi, у бруто вриједности 51.307,08 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у бруто износу од 51.307,08 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

 

Извлачење добитака „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директоном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати , извлачи једна

потврда.

Након  што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствен дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

Утврђени износ добитка из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 49. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 50. ванредно коло у 2019. години, а затим у 51. ванредно коло у 2019. години, затим у 01. ванредно коло у 2020. године, у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

Нераспоређени фондови добитака у 01. ванредном колу у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 02. редовно коло у 2020. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

 

Члан 8.

Обзиром да се извлачење добитака у 51. ванредном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одвија у новогодишњој ноћи, у уторак 31.12.2019. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком  од 17:00 часова на ТV HAPPY.

 

Члан 9.

Јавно извлачење добитака у 01. ванредном колу у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 06.01.2020. године у редовном термину на ТV HAPPY.

Почетак пријема уплате 02. редовног кола у 2020. години почиње 07.01.2020. године

 

Члан 10.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 11.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић