О Д ЛУКУ О измјни Одлуке бр. 5210-УП/19 о приређивању ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године

4. децембар 2019.

Број: 5261-УП/19

Бања Лука, 04.12.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.5623/3 од 03.12.2019. односно наш број протокола 5259/19 од 04.12.2019. године, Управа Предузећа на педесетпрвој сједници одржаној дана 04.12.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

О измјни Одлуке бр. 5210-УП/19

о приређивању  ванредних кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника

2019/2020. године

 

 

Члан 1.

У Одлуци бр. 5210-УП/19 о приређивању ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године, мијења се у члану 4. став 1. и 2. тако да исти гласе:

 

У сваком од наведених кола из члана 1. Ове одлуке биће додјељен по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА” – аутомобил ŠKODA SCALA AMBITION 1,0 TSI у бруто вриједности 36.091,44 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у бруто износу од 36.091,44 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 2.

Остале одредбе Одлуке бр. 5210-УП/19 од 02.12.2019. године остају непромјењене.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић