ОДЛУКУ о висини коефицијената лутријске игре на срећу „Кено“ у појединим извлачењима

15. април 2020.

Број: 1760-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. година

 

На основу члана 20. став 3. и члана 24. став 1. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа  Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о висини коефицијената лутријске игре на срећу „Кено“ у појединим извлачењима

 

Члан 1.

У лутријској игри на срећу „Кено“ одређују се коефицијенти који по типовима игре износе како је приказано у табели:

 

Члан 2.

Коефицијенти из члана 1. ове Одлуке односе се на поједина извлачења. Коефицијенти се примјењују на претходна извлачења у односу на извлачење у којем буде извршена уплата 20.000-те комбинације, од почетка приређивања, у лутријској игри на срећу „Кено“, укључујући и тај дан.

Члан 3.

Разлика у оствареном фонду добитака, према коефицијентима из члана 1. ове Одлуке, у односу на фонд добитака који би био остварен према коефицијентима из члана 21. став 6. Правила  лутријске игре на срећу „Кено“, исплаћиваће се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

 

Члан 4.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија и Финансијско – рачуноводствени сектор.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

  • Сектору општих, правних и кадровских послова
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Финансијско-рачуноводственом сектору
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

 

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                               Рајко Радовановић