ОДЛУКУ о именовању Комисије за контролу у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица и лутријској игри на срећу „Кено“

15. април 2020.

Број: 1762-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. година

 

На основу члана 29.  Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 27. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа  Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године , доноси

 

О Д Л У К У

о именовању Комисије за контролу у

лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица и

лутријској игри на срећу „Кено“

 

Члан 1.

У складу са Правилима лутријске игаре на срећу „Лото суперпетица“ бр. 2754-УП/18 и Правила лутријске игре на срећу „Кено“ бр. 2753-УП/18, као и Уговора о пословно – техничкој сарадњи од дана 04.04.2019. године бр. 1640/19 именује се заједничка Комисија за  контролу поменутих игара.

Именују се предсједници Комисије у саставу:

 1. Дејан Шеховац
 2. Александар Шобот
 3. Далибор Граховац
 4. Игор Тривић
 5. Зоран Тадић
 6. Душан Комљеновић
 7. Војка Сабљић
 8. Биљана ( Гојко) Поповић
 9. Биљана Савковић

Именују се чланови Комисије у саставу:

 1. Oља Николић, члан
 2. Дајана Вукелић, члан
 3. Страхиња Никић, члан
 4. Мирна Марјановић, члан
 5. Дејан Шкипина, члан
 6. Бојан Стијак, члан
 7. Бојана Поповић, члан
 8. Борис Јакшић,члан
 9. Ивана Стјепановић, члан
 10. Зоран Савић, члан
 11. Лука Ћургуз, члан
 12. Страхиња Драгојевић, члан

Јавно извлачење се обавља пред Комисијом од три члана (предсједник и два члана), у складу са утврђеним распоредом од стране Сектора маркетинга и комерцијале.

Члан 2.

 

Права, дужности, обавезе и овлаштења чланова Комисије за контролу лутријских игара на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“  су одређена Правилима лутријске игре на срећу „Лото Суперпетица“ и Правилима лутријске игре на срећу „Кено“ .

 

Чалн 3.

 

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                       Предсједник

                                                                                                                 Управе Предузећа

                                                                                                                  Рајко Радовановић