О Д Л У К У о регулисању бонуса  у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“

27. април 2020.

Број: 1880-УП/20

Бања Лука, 21.04.2020. година

 

На основу члана 8. алинеја 29. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 8. алинеја 29. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа  Предузећа на 66.сједници одржаној дана 21.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о регулисању бонуса  у лутријским играма на срећу

„Лото суперпетица“ и „Кено“

 

 

Члан 1.

Првих 1000 корисника/играча остварују бонус у износу од 5,00 КМ који се региструју на порталу www.kenolive.tv у циљу учествовања у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“, а почевши од 18.04.2020. године у 22,00 часа па све до момента када буде регистрован 1000-ти играч.

Члан 2.

Бонуса из члана 1. ове Одлуке регулише се из материјалних трошкова Предузећа, а који ће се рефундирати од пословног партнера Кено д.о.о у року од 15 дана у складу са коначним списком активираних налога.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

  • Сектору општих, правних и кадровских послова
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Финансијско-рачуноводственом сектору
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                Рајко Радовановић