ОДЛУКУ о привременом прекиду извлачења лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и лутријске игре на срећу „Кено“

30. април 2020.

Број: 1967-УП/20

Бања Лука, 27.04.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа  Предузећа на 68. сједници одржаној дана 27.04.2020. године, доноси

 

ОДЛУКУ

о привременом прекиду извлачења

лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и

лутријске игре на срећу „Кено“

 

 

Члан 1.

Привремено се прекида извлачење лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и лутријске игре на срећу „Кено“ из разлога како би се интегрисала нова платформа за софтвер јер измјене нису могуће у периоду извлачења поменутих игара тј. у току рада.

Члан 2.

Приврмен прекид из члана 1.ове Одлуке почиње након завршеног 28. извлачења другог кола закључно са даном 26.04.2020. године  за обе игре, те се уплате за треће коло неће примати. Све обавезе према играчима ће бити уредно измирене.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

  • Сектору општих, правних и кадровских послова
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Финансијско-рачуноводственом сектору
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                            Рајко Радовановић