ОДЛУКУ  о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника 2020/2021. године

7. децембар 2020.

Број: 5440-УП/20

Бања Лука 03.12.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5018/1 од 26.11.2020. године, односно наш број протокола 5370/20 од 01.12.2020. године, Управа Предузећа на осамдесетпетој сједници одржаној дана 03.12.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника

2020/2021. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање специјалног кола за вријеме новогодишњих и божићних празника 2020/2021. године и то:

  • специјално коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 18.12.2020. године;
  • специјално коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 22.12.2020. године;
  • специјлано коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 25.12.2020. године;
  • специјално коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 29.12.2020. године;
  • специјално коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2020. године, четвртак, са почетком од 20:00 часова;
  • специјлано коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 05.01.2021. године;
  • специјлано коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 08.01.2021. године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 16.12.2020. године као дана почетка уплате у 101/2020 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 05.12.2020. године.

 

Члан 4.

У сваком од наведених колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-HYUNDAI TUCSON 1,6 GDi, у бруто вриједности од  51.561,01 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 51.561,01 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић