ОДЛУКУ о приређивању  ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2020/2021. године

7. децембар 2020.

Број: 5441-УП/20

Бања Лука, 03.12.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.5135/1 од 02.12.2020. односно наш број протокола 5409/20 од 02.12.2020. године, Управа Предузећа на осамдесетпетој сједници одржаној дана 03.12.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању  ванредних кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника

2020/2021. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме новогодишњих и божићних празника 2020/2021. године и то:

  • ванредно коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 21.12.2020. године;
  • ванредно коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака на дан 31.12.2020. године, четвртак, са са почетком од 17:00 часова на TV HAPPY;
  • ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 04.01.2021. године.

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке уплата  се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у складу са  Правилима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванреднимм колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 51. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 51. ванредном колу.

 

У 52. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 33.000,00 КМ, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 52. ванредном колу.

 

У 01. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 01. ванредном колу.

 

Уколико неком од горе наведених ванредних кола игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Утврђени износ добитка из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака почев од 50. редовног кола у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 02. редовног кола у 2021. години  распоређују се и у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

Обзиром да се извлачење добитака у 52. ванредном колу у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одвија у новогодишњој ноћи, у четвртак 31.12.2020. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком у 17,00 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

Јавно извлачење добитака у 01. ванредном колу у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 04.01.2021. године у редовном термину на ТV HAPPY.

Почетак пријема уплате за 01. ванредно коло у 2021. години почиње 01.01.2021. године.

Почетак пријема уплате за 02. редовно коло у 2021. години почиње 05.01.2021. године.

 

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић