ОДЛУКA о сазивању Четрнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

15. март 2021.

Број : 1195-НО/21

Бања Лука, 05.03.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на тридесетој сједници одржаној дана 05.03.2021. године,  доноси

 

 

 ОДЛУКУ

о сазивању Четрнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Четрнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 29.03.2021. године ( понедјељк ) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

 1. Разматрање и усвајање записника са Петнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 2. Разматрање и усвајање ребаланса Плана пословања за 2020. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 3. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 4. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука:
 5. Доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
 6. Доношењe Одлуке о именовању Комисије за избор члановa Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
 7. Доношење Одлуке о оснивању – упису пословне јединице Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука Пословна јединица „Лутрија Републике Српске бр. 37“ Бања Лука;
 8. Доношење Одлуке о усвајању измјена и допуна Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

 

 

 1. Разматрање и усвајање Пречишћеног текста Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
 2. Давање препоруке на Приједлог одлуке „Елкектронскa видео лутријa“ д.о.о. Бања Лука о стицању имовине велике вриједности бр. 02-104/21 од 05.03.2021. године
 3. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 05.04.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 19.03.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XIV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

Растко Вуковић

 

Материјал можете преузети овде