ОДЛУКУ о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

4. мај 2021.

Број: 1929-УП/21

Бања Лука, 27.04.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.1695/1 од  23.04.2021. односно наш број протокола 1913/21 од 26.04.2021. године, Управа Предузећа на 97. сједници одржаној дана 27.04.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола и то:

 

1)19. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 10.05.2021. години;

– Почетак пријема уплате за 19. ванредно коло је 04.05.2021. године до 10.05.2021. године;

– Пријем уплате за наредно 20. редовно коло траје од 11.05.2021. године до 17.05.2021. године.

 

2) 24. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 14.06.2021. години;

– Почетак пријема уплате за 24. ванредно коло је 08.06.2021. године до 14.06.2021. године;

– Пријем уплате за наредно 25. редовно коло траје од 15.06.2021. године до 25.06.2021. године.

 

3) 28. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 12.07.2021. години;

– Почетак пријема уплате за 28. ванредно коло је 06.07.2021. године до 12.07.2021. године;

– Пријем уплате за наредно 29. редовно коло траје од 13.07.2021. године до 19.07.2021. године.

 

4) 33. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 16.08.2021. години;

– Почетак пријема уплате за 33. ванредно коло је 10.08.2021. године до 16.08.2021. године;

– Пријем уплате за наредно 34. редовно коло траје од 17.08.2021. године до 23.08.2021. године.

 

5) 37. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 13.09.2021. години;

– Почетак пријема уплате за 37. ванредно коло је 07.09.2021. године до 13.09.2021. године;

– Пријем уплате за наредно 38. редовно коло траје од 14.09.2021. године до 20.09.2021. године.

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“- FIAT 500L 1.4 MPI 95 KS MT6 CONNECT, у бруто вриједности од 28.444,90 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 28.444,90 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што  ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћниг тикета.

 

Члан 6.

Утврђени износ добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

Нераспоређени фондови добитака почев од 18. редовног кола у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 38. редовног кола у 2021. години, распоређује се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић