ОДЛУКУ о сазивању Петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

5. мај 2021.

Број : 1969-НО/21

Бања Лука, 29.04.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на тридесеттрећој сједници одржаној дана 29.04.2021. године,  доноси

 

 О Д Л У К У

о сазивању Петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Петнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 17.05.2021. године ( понедјељак ) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара 

  1. Разматрање и усвајање записника са Четрнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  2. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. – 2023. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  3. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  4. Доношење  Одлуке о именовању два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
  5. Доношење Одлуке о именовању четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
  6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзоног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2020. годину;
  7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2020. годину
  8. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 21.05.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 07.05.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

        Задужује се Управа Предузећа да позив за XV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске. 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Предсједник

Надзорног одбора

Растко Вуковић

 

Материјале можете преузети овде.