ОДЛУКУ о сазивању Седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

3. септембар 2021.

Број : 3853-НО/21

Бања Лука, 12.09.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 5. сједници одржаној дана 02.09.2021. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Седамнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 20.09.2021. године (понедјељак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

  1. Разматрање и усвајање записника са Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  2. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
  3. Доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
  4. Доношењe Одлуке о именовању Комисије за избор члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
  5. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 27.09.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 10.09.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XVII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјале можете преузети овде.