ОДЛУКУ о сазивању Осамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

18. октобар 2021.

Број : 4660-НО/21

Бања Лука, 14.10.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на десетој сједници одржаној дана 14.10.2021. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Осамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Осамнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 02.11.2021. године (уторак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

  1. Разматрање и усвајање записника са Седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  2. Доношење Одлуке о именовању једног члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
  3. Доношење Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
  4. Доношење Одлуке о поништавању Одлуке Скупштине акцинара Лутрије РС бр. 3538-СА/19 од 02.08.2019. године
  5. Остала питања

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 09.11.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 23.10.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

Задужује се Управа Предузећа да позив за XVIII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

Материјал можете преузети овде