ОДЛУКУ  о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника 2021/2022. године

3. децембар 2021.

Број: 5505-УП/21

Бања Лука, 03.12.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5061/2 од 24.11.2021. године, односно наш број протокола 5416/21 од 30.11.2021. године, Управа Предузећа на трећој сједници одржаној дана 03.12.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника

2021/2022. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање специјалног кола за вријеме новогодишњих и божићних празника 2021/2022. године и то:

  • 100. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 17.12.2021. године;
  • 101. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 21.12.2021. године;
  • 102. специјлано коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 24.12.2021. године;
  • 103. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 28.12.2021. године;
  • 104. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 31.12.2021. године;
  • 01. специјлано коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 04.01.2022. године;
  • 02. специјлано коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у четвртак 06.01.2022. године, са почетком од 20:00 часова;
  • 03. специјално коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 11.01.2022. године;

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35

 

 

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 15.12.2021. године као дана почетка уплате у 100/2021 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 04.12.2021. године.

 

Члан 4.

У сваком од наведених колу из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-HYUNDAI TUCSON 1,6 Т- GDiGL , у бруто вриједности од  53.416,87  КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 53.416,87 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Обзиром да се извлачење добитака у 02. специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игре Џокер одвија у четвртак (06.01.2022. године), на ТВ ПРВА у 20:00 часова, неће бити извлачење добитака у редовном термину (петак) на дан 07.01.2022. године.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула