ОДЛУКУ о приређивању  ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2021/2022. године

3. децембар 2021.

Број: 5506-УП/21

Бања Лука, 03.12.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.5060/2  од 24.11.2021. односно наш број протокола 5415/21 од 30.11.2021. године, Управа Предузећа на трећој сједници одржаној дана 03.12.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању  ванредних кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника

2021/2022. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме новогодишњих и божићних празника 2021/2022. године и то:

  • 51. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 20.12.2021. године;
  • 52. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 27.12.2021. године;
  • 53. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем у петак 31.12.2021. године, са почетком у 17:00 часова
  • 01. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 10.01.2022. године.

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке уплата  се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у складу са  Правилима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванреднимм колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

 

 

 

Члан 4.

У сваком од наведених кола из члана 1. ове Одлуке утврђује се по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ –  аутомобил марке „FIAT 500L 1.4 MPI 95 KS MT 6 CROSS“ у бруто вриједности око 29.194,90 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 29.194,90 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

Утврђени износ добитка из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака почев од 50. редовног кола у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 02. редовног кола у 2022. години  распоређују се и у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

Обзиром да се извлачење добитака у 53. ванредном колу у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одвија у новогодишњој ноћи, у петак 31.12.2021. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком од 17,00 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

Јавно извлачење добитака у 01. ванредном колу у 2022. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 10.01.2022. године у редовном термину на ТV HAPPY.

Почетак пријема уплате за 51. ванредно коло је 14.12.2021. године.

Почетак пријема уплате за 52. ванредно коло је 21.12.2021 . године

Почетак пријема уплате за 53. ванредно коло је 28.12.2021. године

Почетак пријем ауплате за 01. ванредно коло је 01.01.2022. године

 

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 Предсједник

 Управе Предузећа

Горан Шаула