Позив за достављање понуда за набавку услуге сукцесивног креирања и израде пропагандних средстава

14. фебруар 2022.

Управа Предузећа је на 11. сједници одржаној дана 10.02.2022. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке за набавку услуге сукцесивног креирања и израде пропагандних средстава, у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама.  На основу Одлуке сачињен је Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку конкретних услуга, који је 14.02.2022. године упућен понуђачима и којег, у складу са чланом 7. став 3. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама иа Анкса II дио Б Закона о јавним набавкама објављујемо  на нашој веб страници.

 

Позив можете преузети овде