План јавних набавки за 2022. годину

22. фебруара 2022.

Управа предузећа је на 4. сједници усвојила План набавки за 2022. годину.

План набавки 2022