Допуна Плана јавних набавки за 2022 годину

22. март 2022.

Управа предузећа је на 12. сједници усвојила допуну Плана набавки за 2022. годину.

Допуна Плана набавки 1