ЈУБИЛЕЈ ЛУТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – 30 ГОДИНА СРЕЋЕ

22. октобар 2022.

Лутрија Републике Српске у мјесецу октобру свечано је прославила свој велики јубилеј – 30 година постојања.

Основана је 20.08.1992. године, као Предузеће од посебног друштвеног интереса за приређивање класичних и других игара на срећу и за све те године један од основних циљева било је и остало друштвено одговорно приређивање игара на срећу, тако што је одређени дио новчаних средстава од накнаде за приређивање игара на срећу усмјераван за друштвене потребе, као што су социјално хуманитарне дјелатности, као и дјелатности које се баве проблемима лица са инвалидитетом, културом, развојем спорта и слично.

Значајна година за Лутрију је и 2005. година, када се играчима пружила прилика за пријем уплата у такозваном „он лајн“ систему, тако што је свака уплата регистрована на централном рачунарском систему Лутрије РС, што је многоструко повећало сигурност цијелог лутријског система и продужило уплату до два сата прије почетка извлачења игре. Овај процес се развијао у фазама, и на тај начин прво је кренула уплата за најпопуларнију лутријску игру Лото 7/39, потом су на систем интегрисане и игре ТВ Бинго и инстант срећке.

Предузеће је 2008. године ускладило своје пословање са Законом и извршило власничку трансформацију и почело да послује као акционарско друштво у већинском државном власништву, у складу са важећим прописима који регулишу ту област, те је по структури капитала дефинисано као јавно предузеће.

Лутрија Републике Српске је предузеће с дугом традицијом и чврстом позицијом на тржишту и кроз све ове године трудила се да превазиђе све недаће и неповољне факторе на које је наилазила, али захваљујући својим вјерним играчима, који су препознали концепт друштвено одговорног приређивања, одржала се и оправдала повјерење играча, а то ће радити и убудуће, тако што ће увођењем иновација и обогаћивањем понуде лутријских игара испунити потребе и очекивања оних због којих и постоји, а то су вјерни играчи.