Одлука о приређивању ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника у 2022/2023 години

25. новембар 2022.

Број:5555-УП/22

Бања Лука, 25.11.2022. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије број 5986/1 од  21.11.2022.године односно наш број протокола  5303/22 од 22.11.2022. године, Управа Предузећа на 36. сједници одржаној дана 25.11.2022. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника  у 2022/2023 години

 

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2022/2023 године и то ::

 

–          у ТВ извлачењу 48.ванредног кола у 2022. години на дан 05.12.2022. године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 29.11.2022.године и траје до 05.12.2022.године

–          у ТВ извлачењу 49.ванредног кола у 2022.години на дан 12.12.2022.године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 06.12.2022.године и траје до 12.12.2022.године

–          у ТВ извлачењу 50.ванредног кола у 2022.години на дан 19.12.2022.године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 13.12.2022.године и траје до 19.12.2022.године

–          у ТВ извлачењу 51.ванредног кола у 2022.години на дан 26.12.2022.године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 20.12.2022.године и траје до 26.12.2022.године

–          у ТВ извлачењу 52. ванредног кола у 2022.години на дан 31.12.2022.године, са почетком у 17 : 00 часова, за које пријем уплата почиње 27.12.2022.године и траје до 31.12.2022.године.

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата у ванредним колима из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У 48,49,50. и 51.ванредном  колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од око 16.666,67 КМ и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у наведеним ванредним колима.

 

Уколико у наведеним ванредним колима игре на срећу ТВ БИНГО  буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

У 52. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу 50.000,00 KM и додјељује се уз добитак I  врсте ( „БИНГО 34“) или II врсте („ БИНГО 39“) или III  врсте ( „ БИНГО 40 ПЛУС“),  у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 52.ванредном колу.

Уколико у 52. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка I ( прве) врсте ( „БИНГО 34“) или II врсте („ БИНГО 39“) или III  врсте ( „ БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дјели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 6.

Утврђени износи додатних добитака из члана 4. и 5. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке утврђују се износи следећих добитака :

·         добитак V (пете)  врсте- ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 3,40 КМ

·         добитак VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини од 1,70 КМ

·         добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће  1,75 КМ

·         добитак VI (шесте) врсте – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

 

Члан 8.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЈЕДАН РЕД  и VI (шесте) врсте -ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ, у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЦЕНТАР и VI (шесте)  врсте -КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ, , у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 9.

Нераспоређени фондови добитака почев од 47. редовног кола у 2022. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 01. редовног кола у 2023. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 10.

Јавно извлачење добитака у 01. ванредном колу у 2023.години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 09.01.2023.године у редовном термину на ТВ HAPPY.

 

Члан 11.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

 

Члан 12.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:                                                                                                                                                         -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                                                                                                                                                                 Предсједник Управе Предузећа

Горан Шаула