Одлука о сазивању Двадесеттреће ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

6. децембар 2022.

Број : 5658-НО/22

Бања Лука, 05.12.2022. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 26. сједници одржаној дана 05.12.2022. године,  доноси

 

 

 

 О Д Л У К У о сазивању Двадесеттреће ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Двадесеттрећа ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 22.12.2022. године (четвртак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са Двадесетдруге ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;

3.      Разматрање и усвајање ребаланса Плана пословања за 2022. годину са програмом инвестиција;

4.      Доношење Одлуке о брисању пословне јединице „Лутрија Републике Српске“ акционарско друштво Бања Лука, ПЈ Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине;

5.      Доношење Одлуке о  оснивању Пословне јединице „Лутрија РС Бр. 38“ Бања Лука;

6.      Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 26.12.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 12.12.2022.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XXIII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјали за сједницу