Одлука о приређивању 05. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

31. јануар 2023.

Број : 570-УП/23

Бања Лука, 30.01.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије број 522/1 од 27.01.2023..године односно наш број протокола 554/23  од 27.01.2023.године, Управа Предузећа на 41. сједници одржаној дана 30.01.2023. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 05. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредног кола у 2023 години и то ::

 

–          05. ванредно коло у 2023.години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 06.02.2023. године.

–          Почетак пријема уплате за 05. ванредно коло је 31.01.2023. године и траје до  06.02.2023. године;

–          Пријем упалте за наредно 06. редовноо коло траје од 07.02.2023. године до 13.02.2023. године;

 

Члан 2.

 

 

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата у ванредним колима из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

 

У 05.ванредном  колу игре на срећу ТВ БИНГО утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од око 16.666,67 КМ и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у наведеном ванредном колу.

 

Уколико у наведеном ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО  буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Утврђени износи додатних добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 6.

 

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке утврђују се износи следећих добитака :

·         добитак V (пете)  врсте- ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 3,40 КМ

·         добитак VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини  1,70 КМ

·         добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће  1,75 КМ

·         добитак VI (шесте) врсте – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

 

Члан 7.

 

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЈЕДАН РЕД  и VI (шесте) врсте -ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ, у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЦЕНТАР и VI (шесте)  врсте -КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ,  у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

 

Нераспоређени фондови добитака почев од 04. ванредног кола у 2023. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 06. редовног кола у 2023. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 9.

 

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                         -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник

                             Управе Предузећа                                                                                                                                            Горан Шаула