Одлука о приређивању 48., 49.,50., 51. и 52. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године

22. новембар 2023.

Број: 5038-УП/23

Бања Лука, 20.11.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са  Одлуком Државне лутрије Србије број:5747/1 од 17.11.2023. године односно наш број протокола 5031/23 од 20.11.2023.године,Управа Предузећа на 68.сједници одржаној дана  20.11.2023. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о приређивању 48., 49.,50., 51. и 52. ванредног кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме

новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2023/2024 године и то:

  • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 04.12.2023. године, за које пријем уплата почиње 28.11.2023. године и траје до 04.12.2023.године;
  • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 11.12.2023. године, за које пријем уплата почиње 05.12.2023. године и траје до 11.12.2023.године;
  • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 18.12.2023. године, за које пријем уплата почиње 12.12.2023. године и траје до 18.12.2023.године
  • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 25.12.2023. године, за које пријем уплата почиње 19.12.2023. године и траје до 25.12.2023.године
  • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у недjељу 31.12.2023. године са почетком од 17 : 00 часова, за које пријем уплата почиње 26.12.2023. године и траје до 31.12.2023.године

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У сваком од наведених  кола из члана 1. ове Одлуке  биће додијељен један добитак, „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ – аутомобил марке HYUNDAI  BAYON, у бруто вриједности 49.099,59 КМ.

 

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од  49.099,59 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“  се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола извлачи једна потврда.

 

Након што ГСБ одабере потврду о уплати , на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

У 52. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО поред добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ утврђује се и додатни добитак – новчани добитак у бруто износу 33.333,33 KM и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен нa извлачењу у 52. ванредном колу.

 

Уколико у 52. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 6.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке утврђује се износ сљедећих добитака:

  • Добитак V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 5,40 КМ
  • Добитак VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини од 2,70 КМ
  • Добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ
  • Добитак VI (шесте) врсте – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

Члан 7.

Недостајући износ за добитак V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД и VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда замјене, с у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износ за добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР и VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 8.

Утврђени износи добитака из члана 4. и 5. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 9.

Нераспоређени фондови добитака почев од 47. редовног кола у 2023. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 02. редовног кола у 2024. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 10.

Обзиром да се извлачење добитака у 52. ванредном колу у 2023. године игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одвија у новогодишњој ноћи, у недjељу 31.12.2023. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком од 17:00 часова на ТВ „HAPPY“.

 

Јавно извлачење добитака у 01. ванредном колу у 2024. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 08.01.2024. године у редовном термину на ТВ „HAPPY“.

Члан 11.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 12.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                               Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                              Горан Шаула