Одлука о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године

22. новембар 2023.

Број: 5037-УП/23

Бања Лука, 20.11.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5746/1 од 17.11.2023. године, односно наш број протокола 5030/23 од 20.11.2023. године, Управа Предузећа на 68 сједници одржаној дана  20.11.2023. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме

новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање специјалног кола за вријеме новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године и то:

–     99. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 12.12.2023. године;

–     100. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 15.12.2023. године;

–     101. специјлано коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 19.12.2023. године;

–     102. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 22.12.2023. године;

–     103. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 26.12.2023. године;

–     104. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 29.12.2023. године;

–     105. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у измјењеном термину у недјељу 31.12.2023. године, са почетком од 20:00 часова.

 

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

 

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 2,00 КМ;

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ ;

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,50 KM.

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 28.11.2023. године као дана почетка претплате у 99/2023 колу.

 

Члан 4.

У сваком од наведених колa из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-RANGE ROVER EVOQUE R DYNAMIC S , у бруто вриједности од  124.415,84  КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 124.415,84  КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 2,00 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 20,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Обзиром да се извлачење добитака у 105. специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игре Џокер одвија у недјељу 31.12.2023. године, на ТВ ПРВА у 20:00 часова, неће бити извлачење добитака у редовном термину 02.01.2024. године.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникациних технологија

-ц/о                                                                                                           Предсједник

                                                                                                             Управе Предузећа

                                                                                                                 Горан Шаула