Одлука о исправци одлуке број 5037-УП/23 од 20.11.2023.године

13. децембар 2023.

Број: 5432-УП/23

Бања Лука, 12.12..2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези Одлуке Државне лутрије Србије број 6158/1 од 08.12.2023.године, односно наш број протокола 5411/23 од 12.12.2023. године, Управа Предузећа на 71 сједници одржаној дана  12.12.2023. године, доноси

 

   О Д Л У К У

О исправци одлуке број 5037-УП/23 од 20.11.2023.године

 

Члан 1.

У Одлуци број 5037-УП/23 20.11.2023.године којом се одређује приређивање Специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2023/2024 године исправља се техничка грешка у формулацији у члану 4. и то ријечи „ RANGE ROVER EVOQUE R DYNAMIC S“, тако да након исправке гласе „LAND ROVER DISCOVERY SPORT“.

 

 Члан 2.

Остале одредбе Одлуке бр. 5037-УП/23 од 20.11.2023.године остају на снази у цијелости.

  Члан 3.

Испрака техничке грешке произвводи правно дејство од дана 20.11.2023.године, када  је донијета Одлука број 5037-УП/23.

Члана 4.

Ова Одлука се објављује на интернет старници Лутрије Републике Српске.

 

Образложење :

 

У Одлуци бро 5037-УП/23 од 20.11.2023. године (а у вези са Одлуком Државне лутрије Србије број 5746/1 од 17.11.2023.године) којом се одређује приређивање Специјалних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2023/2024 године начињена је техничка грешка која се односи на  назив аутомобила који се додјељује у оквиру ЕКСТРА ШАНСЕ, те се врши исправка као у диспозитиву.

 

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникациних технологија

-ц/о                                                                                                           Предсједник

                                                                                                             Управе Предузећа

                                                                                                                 Горан Шаула