Одлука распореду радног времена

18. јануар 2024.

Број: 287-УП/24

Бања Лука, 16.01.2024. године

 

На основу чл. 56,57,67. и 68. Закона о раду („ Службени  гласник Републике Српске“ број 1/2016, 66/2018,119/2021 и 112/23) и члана 43. алинеја 1. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на 77. сједници одржаној дана 16.01.2024.године, доноси

 

 

О Д Л У К У

О распореду радног времена

 

 

Члан 1.

Радници дирекције Предузећа, осим оператера за техничку подршку и сервисера лутријских терминала, у току радне седмице раде пет радних дана, од понедјељка до петка. Радно вријеме радника износи 40 часова седмично и распоређује се једнократно.

Радно вријеме у току радног дана траје осам часова и почиње у 08:00 а завршава се у 16:00 часова.

Оператери за техничку подршку и сервисери лутријских терминала у току радне седмице раде шест радник дана, од понедјељка до суботе. Радно вријеме радника износи 40 часова седмично. Рад је организован у двије смјене у оквиру радног времена и то :

Од понедјељка до петка од 07:00 до 20:30 часова

Субота од 07:30 до 15:30 часова.

 

 

Члан 2.

Радници продајне мреже Предузећа раде у току радне седмице шест радних дана и то од понедјељка до суботе. Радно вријеме радника износи 36-40 часова седмично.

Радник који ради краће од 40 часова седмично, али не краће од 36 часова седмично  остварује сва права из радног односа као да ради  са пуним радним  временом.

 

Радници који раде на продајним мјестима са једним радником раде на сљедећи начин:

Понедјељак,сриједа и четвртак од 07:30 до 14:00 часова

Уторак и петак од 07:45 до 16:30 часова

Субота од  08:00 до 11:00 часова

 

Радници који раде на продајним мјестима са два радника раде на сљедећи начин :

Од понедјељка до петка од  07:30 до 20:30 часова

Субота од 08:00 до 15:00  часова.

Рад је организован у двије смјене.

 

 

Члан 3.

 

У случају да се због потребе организације рада на појединим радним мјестима радно  вријеме треба распоредити на начин другачији од утврђеног овом Одлуком, извршни  директор Сектора ће, уз претходну сагласност Директора извршити распоред радног времена о чему ће писменим путем обавјестити раднике  најмање пет дана унапријед.

 

Члан 4.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења а примјењиваће се од 22.01.2024.године.

Одлука се објављује се на огласној табли и интернет старници  Лутрије Републике Српске.

Даном почетка примјене ове Одлуке престаје да важи Одлука број : 3056-УП/23 од   30.06.2023 .године

 

 

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровске послове

–       Сектору за финансијско -рачуноводствене послове

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                  Горан Шаула

                                                                                                                 ________________