Одлука о приређивању 15. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2024. години

2. април 2024.

Број: 1640-УП/24

Бања Лука, 01.04.2024. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са  Одлуком Државне лутрије Србије број: ДЛС-2440/24 од дана 25.03.2024. године,  наш број протокола 1618/24 од 27.03.2024.године, Управа Предузећа на 85. сједници одржаној дана 01.04.2024. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о приређивању 15. ванредног кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2024. години

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредног кола у 2024 години и то:

 

–          у ТВ извлачењу 15. ванредног кола у 2024.години на дан 15.04.2024.године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 09.04.2024.године и траје до 15.04.2024.године

 

Члан 2.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У горе наведеном ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од 16.666,67 КМ и додјељује се уз добитак I врсте ( „БИНГО 34“) или II врсте ( „БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО  утврђен на извлачењу у том ванредном колу.

Уколико у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I ( прве) врсте ( „БИНГО 34“) или II врсте ( „БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дјели сразмјерно броју добитника.

Члан 5.

Утврђени износ додатног добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 6.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке утврђују се износи сљедећих добитака:

–          Добитак  V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 5,40 КМ

–          Добитак  VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини од 2,70 КМ

–          Добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

–          Добитак VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

Члан 7.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД и VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ,  у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износ за добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР и VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

Нераспоређени фондови добитака почев од 14. редовног кола у 2024. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 16. редовног кола у 2024. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                               Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                              Горан Шаула