Лото

Укупан број “седмица” извучених у Републици Српској од 2007.године до данас

Broj kola Godina Iznos u KM Mjesto uplate
29. kolo 2007 733830.05 Bijeljina
39. kolo 2007 759612.90 Bijeljina
5. kolo 2009 2409513.21 Banja Luka
38. kolo 2012 3160921.24 Banja Luka
17. kolo 2013 1177727.00 Bijeljina
87. kolo 2014 574703.00 Šamac

 

У 2014.години је извучено укупно 4 “седмице” у игри Лото 7/39