План набавки за 2015. годину

Управа Предузећа је на тринаестој сједници одржаној 12.12.2014. године усвојила План јавних набвавки за 2015. годину, а Надзорни одбор Предузећа је на двадесетосмој сједници одржаној 28.12.2015. усвојио Измјене и допуне Плана јавних набавки за 2015. годину којим су обухваћене оне набавке које су реализоване током 2015. године а нису у Плану набавки за 2015. годину

План јавних набавки за 2015. годину

Измјене и допуне Плана јавних набавки за 2015. годину