Уговор о набавци услуге кредитног задужења, ЛОТ 1 – дугорочни кредит у износу од 1.500.000 КМ и ЛОТ 2- овердрафт кредит у износу од 500.000 КМ

27. децембар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге кредитног задужења ЛОТ 1– дугорочни кредит у износу од 1.500.000 КМ у циљу куповине пословног простора и ЛОТ 2 – овердрафт кредит у износу од 500.000 КМ у циљу одржавања текуће ликвидности , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.