ОДЛУКУ о сазивању Деветнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

14. фебруар 2022.

Број : 586-НО/22

Бања Лука, 31.01.2022. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 16. сједници одржаној дана 31.01.2022. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Деветнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Деветнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 18.02.2022. године (петак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

  1. Разматрање и усвајање записника са Осамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  2. Разматрање и усвајање ребаланса Плана пословања за 2021. годину са програмом инвестиција
  3. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2022. – 2024. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  4. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2022. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
  5. Остала питања

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се  24.02.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 08.02.2022.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XIX ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјале можете преузети овде.