Одлука о сазивању Двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

9. фебруар 2023.

Број : 777-НО/23

Бања Лука, 08.02.2023. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 27. сједници одржаној дана 08.02.2023. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У о сазивању Двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Двадесетчетвртa ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 27.02.2023.године ( понедјељак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са Двадесеттреће ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;

3.      Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. – 2025. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;

4.      Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;

5.      Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 03.03.2023. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 17.02.2023.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

Задужује се Управа Предузећа да позив за XXIV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                          Предсједник

Надзорног одбора

                                                                                                                          Милош Аћић

 

Материјали за 24. сједницу скопштине акционара