Тендерска документација за набавку једног аутомобила за додјелу као награде у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године

27. новембар 2015.

Управа Предузећа је на четрдесетчетвртој сједници  одржаној 25.11.2015. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке за набавку једног аутомобила у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Божићном ТВ Бингу 2016. године .

Сачињена је тендерска документација и 26.11.2015. године објављено је обавјештење о набавци на потралу јавних набавки.

Тендерска документација

Тендерска документација за набавку услуге сукцесивног одржавања софтвера за on-line приређивање игара на срећу

6. октобар 2015.

Управа Предузећа је на четрдесетој сједници сједници 02.10.2015. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке услуге сукцесивног одржавања софтвера за on-line приређивање игара на срећу.

Сачињена је тендерска документација и 06.10.2015. године упућен је позив понуђачу за преговарачки поступак..

 

Тендерска документација;

Тендерска документација за набавку услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја,огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама за потребе Лутрије РС

1. октобар 2015.

Управа Предузећа је на тридесетпрвој сједници 25.06.2015. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, коначног Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука у дневним новинама за потребе  Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Сачињена је тендерска документација и 02.07.2015. године објављено је обавјештење о набавци на потралу јавних набавки.

 

Тендерска документација;

Тендерска документација за набавку услуге колективног осигурања радника имовине и опреме Лутрије РС

4. август 2015.

Управа Предузећа је на тридесеттрћој сједници 29.07.2015. године усвојила Одлуку којом је покренут поступак набавке услуге колективног осигурања радника имовине и опреме  Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Сачињена је тендерска документација и 03.08.2015. године објављено је обавјештење о набавци на потралу јавних набавки.

Преузимање тендерске документације је бесплатно, уз обавезно писмено обавјештење уговорног органа да је иста преузета, као и о датуму ивремену преузимања тендерске документације

Тендерска документација;

Тендерска документација, тј. позив за достављање понуда за набавку услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава за потребе Лутрије РС( анекс II dio B ZJN )

19. јун 2015.

Управа Предузећа је на двадесетшестој сједници 22.04.2015. године усвојила Одлуку којом је покренута процедура јавне набавке услуге избора, креирања и израде пропагандних средстава, за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Сачињена је тендерска документација, тј. позив за достављање понуда и 19.06.2015. године упућен је понуђачима.

Преузимање тендерске документације је бесплатно.