Набавка једног аутомобила за потербе Лутрије РС

24. јануар 2015.

Управа Предузећа је на шеснаестој сједници 21.01.2015. године усвојила одлуку којом је покренут поступак набавке једног аутомобила за потребе Лутрије РС.

Број: 350-УП/15
Бања Лука, 21.01.2014.године

На основу Захтјева за набавку бр. 318-02/14 од 19.01.2015. године, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на шеснаестој сједници одржаној 21.01.2015. године, једногласно             д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 50.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је шездесет ( 60 ) дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Набавка горива за потребе Лутрије РС

24. јануар 2015.

Управа Предузећа је на шеснаестој сједници 21.01.2015. године усвојила одлуку којом је покренут поступак набавке горива за потребе Лутрије РС.

Број: 356-УП/15
Бања Лука, 21.01.2014.године

На основу Захтјева за набавку бр. 313-04/14 од 19.01.2015. године, а у складу са чланом 18  став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на шеснаестој сједници одржаној 21.01.2015. године, једногласно              д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку горива за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 15.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Набавка услуге рекламирања на возилима градског превоза

31. децембар 2014.

Управа Предузећа је на петнаестој сједници 30.12.2014. године усвојила одлуку којом је покренут поступак набавке услуге рекламирања на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци.

 

На основу Захтјева за набавку бр. 6180 -03/14 од 25.12.2014. године, а у складу са чланом 18
став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на петнаестој сједници одржаној 30.12.2014. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука, путем рекламног садржаја на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 88 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 11.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Набавка термо ролни

31. децембар 2014.

Управа Предузећа на четрнаестој сједници 22.12.2014. године усвојила одлуку којим је покренут поступак набавке термом ролни ( термо папира ) за штампање потврда о уплати у играма на срећу ТВ Бинго и Лото 7 од 39 бројева.

На основу Захтјева за набавку бр. 6095 -03/14 од 19.12.2014. године, а у складу са чланом 18
став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на четрнаестој сједници одржаној 22.12.2014. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку термо ролни ( термо папира ), цца 2.300 комада, за штампање потврда о уплати у играма на срећу ТВ Бинго и Лото .

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 88 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 28.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Набавка услуге рекламирања Лутрије РС преко ТВ и радио станица

24. децембар 2014.

Управа Предузећа је на четрнаестој сједници 22.12.2014. године усвојила одлуку којом је покренут поступак набавке услуге рекламирања Лутрије РС преко ТВ и радио станица као преносника медија.

 

Број: 6102-УП/14
Бања Лука, 22.12.2014.године

На основу Захтјева за набавку бр. 6092 -03/14 од 19.12.2014. године, а у складу са чланом 18
став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на четрнаестој сједници одржаној 22.12.2014. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука преко ТВ и радио станица путем агенција з амаркетинг.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 88 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи 20.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић