Набавка аутомобила у циљу додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу

6. марта 2015.

Управа Предузећа је на двадесетдругој сједници 05.03.2015. године усвојила одлуку којом је покренут поступак набавке једног аутомобила за потребе Лутрије РС, у циљу додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу .

Број: 1177-УП/15
Бања Лука, 05.03.2014.године

На основу Захтјева за набавку, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на двадесетдругој сједници одржаној 05.03.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука у сврху додјеле као награде ( Бинго премије ) у Великом Васкршњем ТВ Бингу 2015.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 20.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је шездесет ( 60 ) дана од дана извлачења бројева у игри на срећу
Велики Васкршњи ТВ Бинго.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о

 
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Набавка помоћних листића за ТВ Бинго, Лото и образаца за потребе Лутрије РС

20. фебруара 2015.

Управа Предузећа је на двадесетој сједници 20.02.2015. године усвојила одлуку којом је покренут поступак набавке помоћних листића за ТВ Бинго, Лото 7/39 бројева и образаца за потребе Лутрије РС.

Број: 1003-УП/15
Бања Лука, 20.02.2015.године

На основу Захтјева за набавку бр. 990 -03/15 од 20.02.2015. године, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на двадесетој сједници одржаној 20.02.2015. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за сукцесивну набавку помоћних листића за ТВ Бинго, цца 300.000 комада, помоћних листића за класичне игре ( Лото ), цца 1.000.000 комада , и образаца за потребе Лутрије РС, а врста набавке је услуга.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 50.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.
Набавка ће се подијелити у два лот-а, и то :
Лот 1- Сукцесивна набавка помоћних листића за ТВ Бинго,
Лот 2- Сукцесивна набавка помоћних листића за Лото и образаца за потребе Лутрије РС.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Набавка једног аутомобила за потербе Лутрије РС

24. јануара 2015.

Управа Предузећа је на шеснаестој сједници 21.01.2015. године усвојила одлуку којом је покренут поступак набавке једног аутомобила за потребе Лутрије РС.

Број: 350-УП/15
Бања Лука, 21.01.2014.године

На основу Захтјева за набавку бр. 318-02/14 од 19.01.2015. године, а у складу са чланом 18 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на шеснаестој сједници одржаној 21.01.2015. године, једногласно             д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку једног аутомобила за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 50.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је шездесет ( 60 ) дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Набавка горива за потребе Лутрије РС

24. јануара 2015.

Управа Предузећа је на шеснаестој сједници 21.01.2015. године усвојила одлуку којом је покренут поступак набавке горива за потребе Лутрије РС.

Број: 356-УП/15
Бања Лука, 21.01.2014.године

На основу Захтјева за набавку бр. 313-04/14 од 19.01.2015. године, а у складу са чланом 18  став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на шеснаестој сједници одржаној 21.01.2015. године, једногласно              д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку горива за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 87 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 15.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
Доставити:
1. Управи Предузећа
2. сектору маркетинга и комерцијале
3. финансијско рачуноводственом сектору
4. сектору за опште, правне и кадровске послове
5. ц/о
Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић

Набавка услуге рекламирања на возилима градског превоза

31. децембра 2014.

Управа Предузећа је на петнаестој сједници 30.12.2014. године усвојила одлуку којом је покренут поступак набавке услуге рекламирања на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци.

 

На основу Захтјева за набавку бр. 6180 -03/14 од 25.12.2014. године, а у складу са чланом 18
став 1 Закона о јавним набавкама БиХ и поглављем 3 тачка 3.4. Смјерница о набавци, Управа Предузећа на петнаестој сједници одржаној 30.12.2014. године, једногласно д о н о с и

О Д Л У К У
о покретању поступка набавке

Члан 1.

У складу са указаном и планираном потребом, покреће се поступак јавне набавке за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука, путем рекламног садржаја на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци.

Члан 2.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке представља члан 88 Закона о јавним набавкама БиХ .

Члан 3.

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину.

Члан 4.

Процјењена вриједност набавке износи цца 11.000,00 КМ без ПДВ-а

Члан 5.

Набавка ће се финансирати из властитих средстава, која су осигурана у Плану пословања за 2015 годину ( буџет за 2015. годину ).

Члан 6.

Врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда.

Члан 7.

Рок за реализацију уговора је годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић