Уговор о сукцесивном штампању и испоруци помоћних листића за ТВ Бинго и помоћних листића за ЛОТО

30. март 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-30-3-6/17 , за ЛОТ 1– Набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке помоћних листића за тВ Бинго и за ЛОТ 2– Набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке помоћних листића за ЛОТО 7 од 39 бројева , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о сукцесивној набавци горива

10. март 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-19-3-5/17 , за сукцесивну набавку горива ( дизел ) за потребе Лутрије РС , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о сукцесивној набавци термо ролни

6. март 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-4-3-2/17, за сукцесивну набавку термо ролни  , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о колективном осигурању радника имовине и опреме Лутрије РС

28. фебруар 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-3-3-1/17 , за набавку услуге колективног осигурања радника имовине и опреме Лутрије РС , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о сукцесивној набавци аутомобила који ће се додјељивати као награда у лутријској игри на срећу инстант срећка “СЕДМИЦА”

23. јануар 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка, по обавјестенју о набавци бр. 662-1-1-135-3-16/16 , за ЛОТ 1– Набавка једног новог путничког аутомобила који ће додјељивати као награда у лутријској игри на срећу инстант срећка “СЕДМИЦА” и за ЛОТ 2- Суккцесивна набавка шест нових путничких аутомобила који ће се додјељивати као награда улутријској игри на срећу инстант срећки “СЕДМИЦА”  , закључила уговор са понуђачима који су доставили најповољнију понуду.