Уговор о колективном осигурању радника имовине и опреме Лутрије РС

28. фебруара 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-3-3-1/17 , за набавку услуге колективног осигурања радника имовине и опреме Лутрије РС , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о сукцесивној набавци аутомобила који ће се додјељивати као награда у лутријској игри на срећу инстант срећка “СЕДМИЦА”

23. јануара 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка, по обавјестенју о набавци бр. 662-1-1-135-3-16/16 , за ЛОТ 1– Набавка једног новог путничког аутомобила који ће додјељивати као награда у лутријској игри на срећу инстант срећка “СЕДМИЦА” и за ЛОТ 2- Суккцесивна набавка шест нових путничких аутомобила који ће се додјељивати као награда улутријској игри на срећу инстант срећки “СЕДМИЦА”  , закључила уговор са понуђачима који су доставили најповољнију понуду.

Уговор о рекламирању Лутрије РС у кино дворанама

30. децембра 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кинио дворанама путем рекламног спота који ће се свакодневно емитовати прије пројекције филмова , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о рекламирању на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору, Добоју и Бијељини

30. децембра 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на спољашности возила градског превоза у Бањој Луци, Приједору, Добоју и Бијељини , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о набавци услуге кредитног задужења, ЛОТ 1 – дугорочни кредит у износу од 1.500.000 КМ и ЛОТ 2- овердрафт кредит у износу од 500.000 КМ

27. децембра 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, за набавку услуге кредитног задужења ЛОТ 1– дугорочни кредит у износу од 1.500.000 КМ у циљу куповине пословног простора и ЛОТ 2 – овердрафт кредит у износу од 500.000 КМ у циљу одржавања текуће ликвидности , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.