Уговор о рекламирању Лутрије РС на Алтернативној ТВ током 2017. године

18. маја 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији у току 2017. године , закључила је уговор са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду

Уговор о пружању услуге штампања и испоруке инстант срећки

27. априла 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-31-3-7/17 , за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки  за потребе Лутрије РС  , закључила је уговор са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду.

Уговор о сукцесивном штампању и испоруци помоћних листића за ТВ Бинго и помоћних листића за ЛОТО

30. марта 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-30-3-6/17 , за ЛОТ 1– Набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке помоћних листића за тВ Бинго и за ЛОТ 2– Набавка услуге сукцесивног штампања и испоруке помоћних листића за ЛОТО 7 од 39 бројева , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о сукцесивној набавци горива

10. марта 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-19-3-5/17 , за сукцесивну набавку горива ( дизел ) за потребе Лутрије РС , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

Уговор о сукцесивној набавци термо ролни

6. марта 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-4-3-2/17, за сукцесивну набавку термо ролни  , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.