Уговор о рекламирању Лутрије РС у кино дворанама током 2018. године

3. јануар 2018.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС у кино дворанама у току 2018. године , закључила је  УГОВОР са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду

Уговор о рекламирању Лутрије РС на Алтернативној ТВ током 2018. године

3. јануар 2018.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији у току 2018. године , закључила је УГОВОР са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду.

Уговор о пружању услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе Лутрије РС у дневним новинама

2. август 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-67-3-13/17 , за набавку услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука  за потребе Лутрије РС у дневним новинама , закључила је уговор са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду

Уговор о рекламирању Лутрије РС на Алтернативној ТВ током 2017. године

18. мај 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења , за набавку услуге рекламирања Лутрије РС на Алтернативној телевизији у току 2017. године , закључила је уговор са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду

Уговор о пружању услуге штампања и испоруке инстант срећки

27. април 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-31-3-7/17 , за набавку услуге сукцесивног штампања и испоруке инстант срећки  за потребе Лутрије РС  , закључила је уговор са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду.