Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 018

20. фебруар 2024.

Број: 1033-УП/24

Бања Лука, 16.02.2024. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ – серија 018, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-2286-1/23 од 03.10.2023.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 80. сједници одржаној дана 16.02.2024.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 018

 

Члан 1.

Одређује се 26.02.2024. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“- серија 018, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 018, бр.4248-УП/23 од 27.09.2023.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 25.02.2025. године.

 

Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 26.04.2025.године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

  • Сектору за опште, правне и кадровске послове
  • Финансијско рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                              Горан Шаула

Одлука о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у 2024. године

30. јануар 2024.

Број: 631-УП/24

Бања Лука, 29.01.2024. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: ДЛС-708/24, наш број протокола 608/24 од 29.01.2024. године, Управа Предузећа на 78. сједници одржаној дана  29.01.2024. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у 2024. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање специјалнпг кола и то:

 

–     12. специјално коло у 2024. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 13.02.2024. године

 

Почетак пријема уплате путем претплате за 12. специјално коло почиње 31.01.2024.године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

 

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 2,00 КМ;

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ ;

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,50 KM.

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe од почетка пријема уплате путем претплате за 12. специјално коло, почев од 31.01.2024. године.

 

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-FORD KUGA TITANIUM X 1.5 ECOBLUE , у бруто вриједности од  85.196,50 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 85.196,50 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 2,00 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 20,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникациних технологија

-ц/о                                                                                                           Предсједник

                                                                                                             Управе Предузећа

                                                                                                                 Горан Шаула

Одлука о приређивању 06. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2024. години

30. јануар 2024.

Број: 632-УП/24

Бања Лука, 29.01.2024. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са  Одлуком Државне лутрије Србије број: ДЛС-710/24,  наш број протокола 609/24 од 29.01.2024.године, Управа Предузећа на 78. сједници одржаној дана 29.01.2024. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о приређивању 06. ванредног кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2024. години

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредног кола у 2024 години и то:

 

–          у ТВ извлачењу 06. варедног кола у 2024.години на дан 12.02.2024.године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 06.02.2024.године и траје до 12.02.2024.године

 

Члан 2.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У горе наведеном ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС биће додијељен један добитак, „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ – HYUNDAI  BAYON, у бруто вриједности 49.059,00 КМ.

 

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 49.059,00 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“  се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола извлачи једна потврда.

 

Након што ГСБ одабере потврду о уплати , на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

Утврђени износи додатних добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 6.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке утврђују се износи сљедећих добитака:

–          Добитак  V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 5,40 КМ

–          Добитак  VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини од 2,70 КМ

–          Добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

–          Добитак VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

 

Члан 7.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД и VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ, с у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износ за добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР и VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

 

Нераспоређени фондови добитака почев од 05. редовног кола у 2024. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 07. редовног кола у 2024. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

 

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                               Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                                          Горан Шаула

Одлука распореду радног времена

18. јануар 2024.

Број: 287-УП/24

Бања Лука, 16.01.2024. године

 

На основу чл. 56,57,67. и 68. Закона о раду („ Службени  гласник Републике Српске“ број 1/2016, 66/2018,119/2021 и 112/23) и члана 43. алинеја 1. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на 77. сједници одржаној дана 16.01.2024.године, доноси

 

 

О Д Л У К У

О распореду радног времена

 

 

Члан 1.

Радници дирекције Предузећа, осим оператера за техничку подршку и сервисера лутријских терминала, у току радне седмице раде пет радних дана, од понедјељка до петка. Радно вријеме радника износи 40 часова седмично и распоређује се једнократно.

Радно вријеме у току радног дана траје осам часова и почиње у 08:00 а завршава се у 16:00 часова.

Оператери за техничку подршку и сервисери лутријских терминала у току радне седмице раде шест радник дана, од понедјељка до суботе. Радно вријеме радника износи 40 часова седмично. Рад је организован у двије смјене у оквиру радног времена и то :

Од понедјељка до петка од 07:00 до 20:30 часова

Субота од 07:30 до 15:30 часова.

 

 

Члан 2.

Радници продајне мреже Предузећа раде у току радне седмице шест радних дана и то од понедјељка до суботе. Радно вријеме радника износи 36-40 часова седмично.

Радник који ради краће од 40 часова седмично, али не краће од 36 часова седмично  остварује сва права из радног односа као да ради  са пуним радним  временом.

 

Радници који раде на продајним мјестима са једним радником раде на сљедећи начин:

Понедјељак,сриједа и четвртак од 07:30 до 14:00 часова

Уторак и петак од 07:45 до 16:30 часова

Субота од  08:00 до 11:00 часова

 

Радници који раде на продајним мјестима са два радника раде на сљедећи начин :

Од понедјељка до петка од  07:30 до 20:30 часова

Субота од 08:00 до 15:00  часова.

Рад је организован у двије смјене.

 

 

Члан 3.

 

У случају да се због потребе организације рада на појединим радним мјестима радно  вријеме треба распоредити на начин другачији од утврђеног овом Одлуком, извршни  директор Сектора ће, уз претходну сагласност Директора извршити распоред радног времена о чему ће писменим путем обавјестити раднике  најмање пет дана унапријед.

 

Члан 4.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења а примјењиваће се од 22.01.2024.године.

Одлука се објављује се на огласној табли и интернет старници  Лутрије Републике Српске.

Даном почетка примјене ове Одлуке престаје да важи Одлука број : 3056-УП/23 од   30.06.2023 .године

 

 

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровске послове

–       Сектору за финансијско -рачуноводствене послове

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                  Горан Шаула

                                                                                                                 ________________

Одлука О исправци одлуке број 5568-УП/23 од 22.12.2023.године

5. јануар 2024.

Број: 41-УП/24
Бања Лука 05.01.2024. година
На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања
Лука, а у вези Одлуке Државне лутрије Србије број 69/24 од 04.01.2024.године,
односно наш број протокола 39/24 од 05.01.2024. године, Управа Предузећа на 75
сједници одржаној дана 05.01.2024. године, доноси

О Д Л У К У
О исправци одлуке број 5568-УП/23 од 22.12.2023.године

Члан 1.

У Одлуци број 5568-УП/23 од 22.12.2023.године којом се одређује приређивање
Специјалних кола исправља се техничка грешка у формулацији у члану 4. и то ријечи
„ FORD KUGA TITANIUM X 1.5 ECOBLUE, у бруто вриједности од 85.237,09 КМ.“
тако да након исправке гласе „ FORD KUGA TITANIUM ECOBOOST 150 KS M6, у
бруто вриједности од 72.878,31 КМ.“
Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто
вриједности аутомобила тј.у износу од 72.878,31 КМ и третирати као добитници
новчаног добитка.

Члан 2.

Остале одредбе Одлуке бр. 5568-УП/23 од 22.12.2023.године остају на снази у
цијелости.

Члан 3.

Испрака техничке грешке производи правно дејство од дана 22.12.2023.године, када је
донијета Одлука број 5568-УП/23.

Члана 4.

Ова Одлука се објављује на интернет старници Лутрије Републике Српске.

Образложење :
У Одлуци броj 5568-УП/23 од 22.12.2023. године (а у вези са Одлуком Државне лутрије
Србије број 6421/1 од 22.12.2023.године) којом се одређује приређивање Специјалних
кола начињена је техничка грешка која се односи на назив аутомобила и бруто
вриједност добитка који се додјељује у оквиру ЕКСТРА ШАНСЕ, те се врши исправка
као у диспозитиву.

 

Достављено:

 

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникациних технологија

-ц/о

 

                                                                                                    Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула