Одлука о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника 2022/2023. године

25. новембра 2022.

Број: 5556-УП/22

Бања Лука, 25.11.2022. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5987/1 од 21.11.2022. године, односно наш број протокола 5502/22 од 22.11.2022. године, Управа Предузећа на 36 сједници одржаној дана 25.11.2022. године, доноси

 

 

О Д Л У К У о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника

2022/2023. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање специјалног кола за вријеме новогодишњих и божићних празника 2022/2023. године и то:

–     100. специјално коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 16.12.2022. године;

–     101. специјално коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 20.12.2022. године;

–     102. специјлано коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 23.12.2022. године;

–     103. специјално коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 27.12.2022. године;

–     104. специјално коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 31.12.2022. године, са почетком од 20:00 часова.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 2,00 КМ;

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ ;

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,50.

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 14.12.2022. године као дана почетка уплате у 100/2022 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 03.12.2022. године.

 

 

 

Члан 4.

У сваком од наведених колу из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-RANGE ROVER EVOQUE R DYNAMIC S , у бруто вриједности од  120.919,07  КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 120.919,07  КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 2,00 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 20,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Обзиром да се извлачење добитака у 104. специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игре Џокер одвија у суботу (31.12.2022. године), на ТВ ПРВА у 20:00 часова, неће бити извлачење добитака у редовном термину (петак) на дан 30.12.2022. године.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:                                                                                                                                                         -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник Управе Предузећа

Горан Шаула

Одлука о приређивању 44, 45, 46. и 47.  ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2022. години

28. октобра 2022.

Број: 5081-УП/22

Бања Лука, 27.10.2022. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије број 5323/1 од  18.10.2022.године односно наш број протокола  4987/22 од 19.10.2022. године, Управа Предузећа на 34. сједници одржаној дана 27.10.2022. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 44, 45, 46. и 47.  ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2022. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола и то:

 

1)      44. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 07.11.2022. године.

–          Почетак пријема уплате за 44. ванредно коло је 01.11.2022. године и траје до 07.11.2022. године;

–          Пријем упалте за наредно 45. ванредно коло траје од 08.11.2022. године до 14.11.2022. године;

2)      45. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 14.11.2022. године;

–          Почетак пријема уплате за 45. ванредно коло је 08.11.2022. године до 14.11.2022. године;

–          Пријем уплате за наредно 46. ванредно коло траје од 15.11.2022. године до 21.11.2022. године

 

3)      46. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 21.11.2022. године;

–          Почетак пријема уплате за 46. ванредно коло је 15.11.2022. године до 21.11.2022. године;

–          Пријем уплате за наредно 47. ванредно коло траје од 22.11.2022. године до 28.11.2022. године

 

4)      47. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 28.11.2022. године;

–          Почетак пријема уплате за 47. ванредно коло је 22.11.2022. године до 28.11.2022. године;

–          Пријем уплате за наредно 48. редовно коло траје од 29.11.2022. године до 05.12.2022. године

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У сваком од ванредних кола наведених у члану 1. ове Одлуке утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од око 16.666,67 КМ и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у том ванредном колу.

 

Уколико у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

Утврђени износ добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака почев од 43. ванредног кола у 2022. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 48. редовног кола у 2022. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник  Управе Предузећа

Горан Шаула

Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу   инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 021

6. октобра 2022.

Број: 4725-УП/22

Бања Лука, 06.10.2022. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „Трећа Срећа“ серија 021, на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу број : 06/4-463-2219/21 од 17.08.2021.године, Управа предузећа на 33. сједници одржаној дана   06.10.2022. године, доноси

 

 О Д Л У К У о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу   инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 021

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 021, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 021, број 3547-УП/21 од 09.08.2021.године продужава се до 31.12.2022. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.01.03.2023. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија  и

Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Доставити:

–          Сектору за опште, правне и кадровске послове

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Финансијско рачуноводственом сектору

–          Сектор за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                    Горан Шаула

                                                                                                                _________________

Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“ серија 001

26. августа 2022.

Број: 4147-УП/22

Бања Лука, 25.08.2022. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „СИМБОЛ“ серија 001, на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу број : 06/4-463-1270/21 од 26.05.2021.године  , Управа предузећа на 30. сједници одржаној дана 25.08.2022. године, доноси

 

 О Д Л У К У о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу   инстант срећка „СИМБОЛ“ серија 001

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу „СИМБОЛ“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“ серија 001, број 2362-УП/21 од 19.05.2021.године продужава се до 31.12.2022. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.01.03.2023. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија  и

Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Доставити:

–          Сектору за опште, правне и кадровске послове

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Финансијско рачуноводственом сектору

–          Сектор за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                    Горан Шаула

                                                                                                                _________________

Одлука о сазивању Двадесетдруге ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

15. августа 2022.

Број : 4033-НО/22

Бања Лука, 12.08.2022. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 24. сједници одржаној дана 12.08.2022. године,  доноси

 

 О Д Л У К У о сазивању Двадесетдруге ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Двадесетдруга ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 29.08.2022. године (понедјељак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са Седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;

3.      Давање Препоруке за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини  друштва чији је оснивач Лутрија РС на Одлуку о измјенама оснивачког акта „Елкектронскa видео лутријa“ д.о.о. Бања Лука

4.      Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се  02.09.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 19.08.2022.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XXII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

                                                                                 V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

                                                                                                                          Предсједник

Надзорног одбора

                                                                                                                         Милош Аћић

 

Материјале можете преузети овде